14 april 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt Stockwik Förvaltning i samband med riktad nyemission

Stockwik Förvaltning AB (publ) genomförde den 13 april 2021 en nyemission av aktier om cirka 143 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielsson biträdde Stockwik Förvaltning med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Daniel Sveen samt Associates Jakob Forsell och Emelie Ögren.

Skriv ut