4 januari 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt Svea Ekonomi såsom långivare vid refinansiering samt ytterligare förvärvsfinansiering

Gernandt & Danielsson har biträtt Svea Ekonomi AB (publ) (”Svea Ekonomi”) såsom långivare vid refinansiering samt tillhandahållande av ytterligare förvärvsfinansiering till ARC Holdings LLC (”ARC”). Refinansieringen avser vissa kreditfaciliteter som Svea Ekonomi tidigare tillhandahållit bland annat ARC och förvärvsfinansieringen avser ytterligare kredit för köp av fordringsportföljer. Finansieringen har därutöver använts till återbetalning respektive återköp av aktieägarlån och preferenskapital. Finansieringen uppgår till ett belopp om 110 miljoner USD och är säkerställd med pant över bland annat aktier och bankkonton.

Gernandt & Danielsson har biträtt Svea Ekonomi med ett team bestående av Partner Sofie Viktorsson och Associate Johan Malmsten.

Skriv ut