24 juni 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Catena Medias emission av företagsobligationer, återköpserbjudande och förtidsinlösen av utestående obligationer samt vid Catena Medias ingående av bankfinansiering

Gernandt & Danielsson har biträtt Catena Media plc (”Catena Media”) vid bolagets emission av företagsobligationer till ett sammanlagt belopp om 55 miljoner euro inom ett rambelopp om 100 miljoner euro. I samband med obligationsemissionen har Catena Media genomfört ett återköpserbjudande samt förtida inlösen av utestående obligationer till ett totalt belopp om 88,5 miljoner euro. Catena Media avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

I samband med obligationsemissionen har Gernandt & Danielsson även biträtt Catena Media vid ingåendet av en revolverande kreditfacilitet om 10 miljoner euro och en lånefacilitet om 25 miljoner euro.

Catena Media har en ledande marknadsposition inom kundanskaffning online, s.k. lead generation. Bolaget har cirka 400 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Catena Media och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson och associate Simon Wetterholm och i förhållande till upptagandet till handel av obligationerna även av senior associate Johan Malmsten och associate Joel Ståhl.

Skriv ut