24 juni 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Fastators emission av ytterligare företagsobligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) vid emission av ytterligare företagsobligationer till ett belopp om 200 miljoner kronor inom ramen för Fastators utestående seniora icke säkerställda ramverk om upp till 700 miljoner kronor med ISIN SE0014855284. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under ramverket till 700 miljoner kronor. Fastator avser att ansöka om upptagande av de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Fastator är ett investmentbolag med fokus på fastighetssektorn. Fastators portfölj sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. Fastators aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastator och dess finansiella rådgivare Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling och associate Simon Wetterholm.

Skriv ut