16 november 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Genova Property Group AB:s (publ) emission av ytterligare gröna obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) vid emission av ytterligare gröna obligationer till ett belopp om 100 miljoner kronor under det utestående gröna ramverket om upp till 750 miljoner kronor med ISIN SE0014808820. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under det gröna ramverket till 750 miljoner kronor.

Nettolikviden från emissionen av de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk. Obligationerna är upptagna till handel på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm.

Genova är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala.

Gernandt & Danielsson biträder Genova med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea Bank Abp agerat finansiella rådgivare åt Genova.

Skriv ut