16 november 2021

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Magnolias (publ) emission av ytterligare gröna obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia”) vid emission av ytterligare gröna obligationer om 225 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0015659636. Obligationerna är upptagna till handel på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm.

Magnolia är en samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i Sveriges tillväxtorter och storstäder.

Gernandt & Danielsson biträder Magnolia med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associates Mikael Bolling och Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea Securities agerat finansiella rådgivare åt Magnolia.

Skriv ut