4 december 2020

Gernandt & Danielsson har biträtt vid private placement av aktier i Flexion Mobile

Gernandt & Danielsson har biträtt Flexion Mobile Plc i samband med private placement av aktier i bolaget genom två riktade nyemissioner om totalt 114 miljoner kronor. Nyemissionerna tecknades av svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partner Mikael Borg, Senior Associate Jonas Hämälä och Associate Andreas Lexhag.

Skriv ut