14 juni 2013

Gernandt & Danielsson har biträtt Zenterio vid en kapitalanskaffning

Zenterio AB (publ) har tagit in upp till 10 miljoner EUR i nytt kapital från en extern investerare. Gernandt & Danielsson var rådgivare till Zenterio i samband med kapitalanskaffningen.

Genom kapitalanskaffningen tar Zenterio in upp till 10 miljoner EUR, varav 7,5 miljoner initialt och 2,5 miljoner planeras till hösten, från riskkapitalinvesteraren Scope Growth III L.P.

Zenterio utvecklar en oberoende mjukvaruplattform för TV-klientenheter och söker genom kapitalanskaffningen positionera sig för global expansion.

Gernandt & Danielssons team har bestått av ansvarig delägare Carl Westerberg tillsammans med Oscar Anderson.

Skriv ut