2 juni 2017

Gernandt & Danielsson ombud för Naftogaz i gastvist

En skiljenämnd utsedd enligt reglerna för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut meddelade den 31 maj 2017 en särskild skiljedom i en gastvist mellan Naftogaz och Gazprom enligt ett avtal för gasleveranser från 2009. Skiljenämnden ogillade Gazproms krav på betalning enligt en bestämmelse om ”take or pay” samt biföll Naftogaz anspråk på ett marknadsmässigt gaspris. Vidare ogiltigförklarade nämnden ett exportförbud avseende gas som kontraktet innehöll.

Gernandt & Danielsson (partners Björn Tude och Marcus Johansson) är ombud för Naftogaz i skiljeförfarandet tillsammans med Wikborg Rein från Norge. 

Skriv ut