12 mars 2019

Gernandt & Danielsson rådgivare till Carnegie i samband med accelererat bookbuildingerbjudande avseende aktier i Loomis AB (publ)

Gernandt & Danielsson har biträtt Carnegie Investment Bank AB (publ) i samband med ett accelererat bookbuildingerbjudande avseende B-aktier i Loomis AB (publ) (“Loomis”) om drygt 1,1 miljard kronor. I samband med erbjudandet har Carnegie
(i egenskap av kommissionär för Citigroup Global Markets Limited som kommittent) förvärvat samtliga utestående A-aktier i Loomis, vilka ska omvandlas till B-aktier.  

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder och sysselsätter cirka 24 000 personer. Loomis B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Gernandt & Danielssons team har bestått av Partners Mikael Borg och Fredrik Palm samt Senior Associates Oscar Anderson och Linnéa Sellström.

 

Skriv ut