12 september 2016

Gernandt & Danielsson rådgivare till General Electric i samband med offentligt uppköpserbjudande

Gernandt & Danielsson biträder General Electric i samband med dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam Aktiebolag (publ) med ett sammanlagt värde om cirka 5,86 miljarder kronor

GE Aviation, ett affärsområde inom General Electric-koncernen, offentliggjorde den 6 september 2016 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam Aktiebolag (publ) (”Arcam”). Det erbjudna vederlaget uppgår till 285 kronor kontant för varje aktie och erbjudandets totala värde uppgår till cirka 5,86 miljarder kronor. Arcams aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm (Mid Cap).

Arcam AB, baserat i Mölndal, har utvecklat Electronic Beam Melting-utrustning för metallbaserad additiv tillverkning och producerar även avancerade metallpulver. Arcams kunder är verksamma inom hälso- och sjukvårds- samt flygindustrin. Arcams intäkter under 2015 uppgick till omkring 68 miljoner US-dollar med omkring 285 anställda. Utöver verksamheten i Sverige är Arcam verksamt genom AP&C, som producerar metallpulver i Kanada, och DiSanto Technology, som producerar ortopediska implantat i Connecticut i USA, samt genom försäljnings- och serviceställen i hela världen.

General Electric Company har närvaro i över 180 länder med ungefär 333 000 anställda i hela världen och en total omsättning 2015 om 117,4 miljarder US-dollar. GE Aviation, ett affärsområde inom General Electric-koncernen, är en ledande leverantör av jet- och turbopropmotorer och komponenter, integrerade digitaler, flygfordon, elektrisk energi och mekaniska system för den kommersiella, militära, affärsrelaterade och generella flygindustrin.

Gernandt & Danielsson biträder GE med ett team huvudsakligen bestående av Partners Dick Lundqvist, Fredrik Palm och Caroline Jägenstedt Wikman, Senior Associate Erik Åslund samt Associates Simon Söderholm, Karin Källström, Simona Tobler Westerlund och Lukas Åhman.

Skriv ut