10 februari 2015

Gernandt & Danielsson rådgivare till styrelsen i Axis Aktiebolag

Gernandt & Danielsson biträder styrelsen i Axis i samband med Canons offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Axis med ett värde om 23,6 miljarder kronor

Canon Inc. (”Canon”) har den 10 februari 2015 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axis Aktiebolag (”Axis”) att överlåta samtliga sina aktier i Axis till Canon mot ett vederlag om 340 kronor kontant för varje aktie. Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka 23,6 miljarder kronor för samtliga aktier. Axis erbjuder innovativa lösningar för videoövervakning och är marknadsledare inom nätverksvideo. Axis har över 1 900 anställda i 49 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Under 2014 uppgick nettoomsättningen till 5 450 miljoner kronor och resultatet efter skatt uppgick till 539 miljoner kronor. Axis aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm, Large cap.

Gernandt & Danielsson biträder styrelsen med ett team bestående av Partners Dick Lundqvist och Fredrik Palm, Counsel Rolf Larsson (konkurrensrätt) samt Associates Erik Åslund och Karin Källström.

Skriv ut