13 februari 2015

Gernandt & Danielsson utsedd till Årets Advokatbyrå 2014

Gernandt & Danielsson är "Årets Advokatbyrå 2014" bland de största byråerna (över 200 mkr i omsättning). Detta enligt en klientundersökning genomförd av analysföretaget REGI.

I går presenterades analysföretaget REGI:s klientnöjdhetsundersökning "Årets Advokatbyrå 2014". Detta i samarbete med Bolagsrättsjuristernas Förening och Veckans Affärer.
För sjunde året i rad har REGI kartlagt hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina advokatbyråer, vad som är avgörande vid val av byrå och hur klienterna ser att samarbetet kan förbättras. Till grund för årets ranking ligger enkätsvar från 1 300 klienter som har utvärderat sina advokatbyråer utifrån 13 olika kriterier.
Titeln "Årets Advokatbyrå 2014″ tilldelas den byrå som har högst genomsnittsvärde på samtliga 13 kriterier. Och Gernandt & Danielsson toppar bland de största byråerna (över 200 miljoner kronor i omsättning).
I september i fjol bekräftades Gernandt & Danielssons starka position även i Prospera Tier 1 Law Firm Review 2014 Sweden. Vi räknades där som nummer tre totalt (Overall Performance Tier 1) efter Mannheimer Swartling och Vinge. Bland de största köparna (Tier 1A) rankades vi som nummer två tillsammans med Vinge, efter Mannheimer Swartling.
- Vi gläds åt denna bekräftelse från klienterna. Undersökningar av det här slaget ger oss också underlag för att utveckla vårt erbjudande och sätt att arbeta framöver, säger Manfred Löfvenhaft, Managing Partner vid Gernandt & Danielsson.

Skriv ut