Nyhet

Gernandt & Danielssons partner Niclas Rockborn, senior associate Rikard Sundstedt och associate Robin Entenza har medförfattat den femte upplagan av The Virtual Currency Regulation Review

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

The Virtual Currency Regulation Review är ett internationellt samlingsverk av artiklar som beskriver rättsläget kring virtuella valutor (även kallade kryptovalutor) och utvecklingen av detsamma. I verket berörs ett flertal aktiviteter avseende virtuella valutor från ett näringsrättsligt perspektiv, inklusive handel, växling, utvinning (s.k. mining) och emissioner av virtuella valutor. Därutöver anläggs även såväl ett civilrättsligt perspektiv som ett straffrättsligt perspektiv på vissa aspekter av virtuella valutor.

Partner Niclas Rockborn, senior associate Rikard Sundstedt och associate Robin Entenza, samtliga verksamma inom Gernandt & Danielssons verksamhetsområde specialist och finansiella tjänster, är författare till det kapitel i publikationen som avser Sverige. Bland uppdateringarna i årets upplaga ingår den nyligen antagna EU-förordningen om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT), frågor om klassificering av virtuella valutor som värdepapper enligt svensk rätt, och svenska myndigheters syn på miljömässiga konsekvenser av den så kallade ”proof of work”-baserade metoden för utvinning av virtuella valutor. För vidare läsning är artikeln publicerad här.