Gernandt & Danielssons partner Niclas Rockborn, senior associate Rikard Sundstedt och associate Robin Entenza har medförfattat ett bidrag till Chambers Blockchain 2022

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Chambers guide to blockchain and cryptocurrency law and regulation (Blockchain 2022) kombinerar rättsliga och regulatoriska perspektiv med praktiska iakttagelser om marknadstrender inom blockkedjeteknik. Publikationen innefattar bidrag från 20 länder och behandlar en bredd av ämnen såsom övergripande regulatoriska frågor, växling och handelsplatser, kapitalmarknad och kapitalanskaffningar, dataskydd samt utvinningsverksamhet. Partner Niclas Rockborn, senior associate Rikard Sundstedt och associate Robin Entenza, samtliga verksamma med fokus inom Gernandt & Danielssons verksamhetsområde specialist och finansiella tjänster, är författare till bidraget till publikationen som avser Sverige. För vidare läsning är bidraget till Blockchain 2022 publicerat här.