10 oktober 2013

Gernandt och Danielsson biträdde Volati AB vid försäljningen av TeamOlmed-koncernen

Gernandt & Danielsson har biträtt Volati AB i dess försäljning av samtliga aktier i Volati Protesen 2 AB (moderbolag i TeamOlmed-koncernen) till Össur-koncernen.

TeamOlmed-koncernen bildades 2011 genom att Olmed Ortopediska AB (grundat 1984) och Team Ortopedteknik AB (grundat 1994) fördes samman i en och samma koncern av Volati AB. TeamOlmed är Sveriges största leverantör av ortopedtekniska lösningar och proteser. Koncernen omsatte under 2012 cirka 380 miljoner kronor och har cirka 300 anställda runt om i landet.

Köpare av TeamOlmed är den isländska Össur-koncernen. Koncernen är noterad vid Nasdaq OMX Copenhagen via moderbolaget Össur hf.

Transaktionen slutfördes den 1 oktober 2013.

Gernandt & Danielsson har biträtt i transaktionen med ett team som har bestått av delägare Mikael Borg samt de biträdande juristerna Sara Zachrisson och Gabriel Zsiga.

Skriv ut