18 juni 2015

Gernandt och Danielsson biträder vid Nobina AB:s (publ) notering på Nasdaq Stockholm

Nobina har idag noterats på Nasdaq Stockholm.

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör på kollektivtrafikmarknaden med en marknadsandel om 16 procent. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sina jobb, skolor eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Erbjudandet bestod av ett offentligt erbjudande till privata och institutionella investerare i Sverige samt riktade erbjudanden till institutionella investerare i olika jurisdiktioner runt om i världen.

Erbjudandet omfattade totalt 54 899 606 aktier, av vilka 29 899 606 är befintliga aktier och 25 000 000 är nyemitterade aktier som säljs av bolaget vilket inbringar en bruttolikvid till bolaget om 850 miljoner kronor.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nobina i noteringsprocessen med ett team som bestått huvudsakligen av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee samt Associates Fredrik Francke-Rydén, Felicity Trocmé och Aleksander Källkvist.

Skriv ut