12 mars 2015

Klientbriefing: MiFID II och MiFIR – En översikt

Flera viktiga nyheter i slutbetänkande från värdepappersmarknadsutredningen.

Den 29 januari 2015 överlämnade värdepappersmarknadsutredningen betänkandet "Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR" (SOU 2015:2) med förslag till de ändringar av svensk rätt som är nödvändiga med anledning av MiFID II och MiFIR. Utredningen har därutöver lämnat förslag rörande en enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning som inte är direkt föranledda av EU-rättsakterna. Förslaget innebär generellt stora ändringar i regelverket och i första hand ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. I klientbriefingen presenteras några av de viktigaste nyheterna med anledning av förslaget.


Regulatory Client Briefing MiFID II mars 2015

Skriv ut