2 mars 2018

Naftogaz segrande i världens största skiljeförfarande genom tiderna

Den 28 februari 2018 meddelade skiljenämnden i målet mellan Naftogaz of Ukraine och ryska Gazprom sin tredje och sista skiljedom.

Målet är i monetära termer det största skiljeförfarande som någonsin har genomförts någonstans, med ett totalt omtvistat värde om ca 125 miljarder dollar varav Gazprom krävt cirka 81 miljarder dollar. Slutresultatet blev att Gazprom ska betala netto 2,6 miljarder dollar till Naftogaz. I tidigare skiljedomar har skiljenämnden justerat ned det pris som Naftogaz ska betala för gasleveranser, ogiltigförklarat bestämmelser som varit oskäliga till Gazproms fördel och ogillat Gazproms take or pay-krav. Naftogaz har representerats av Gernandt & Danielsson Advokatbyrå (ansvariga delägarna Björn Tude och Marcus Johansson) vid sidan av norska advokatfirman Wikborg Rein. Aequo har varit rådgivare såvitt gäller ukrainsk rätt. Målet diskuteras bland annat i Forbes på https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/03/01/in-shocking-turn-of-events-russia-now-owes-ukraine-billions/

Skriv ut