28 november 2019

Naftogaz vinner mål om klander av skiljedom

Den 27 november 2019 ogillade Svea hovrätt den ryska gasjätten Gazproms talan om klander av en särskild skiljedom som meddelades den 31 maj 2017 i ett skiljeförfarande avseende gasförsäljning mellan Gazprom och det Ukrainska gasbolaget Naftogaz. Genom den klandrade skiljedomen fann skiljenämnden bland annat vissa avtalsbestämmelser som låg till grund för ett betalningskrav från Gazprom om ca 56 miljarder dollar var ogiltiga enligt 36 § avtalslagen. Samtliga Gazproms tre klandergrunder ogillades av Svea hovrätt som fann att inga processuella fel begåtts. Gazprom har även klandrat den slutliga skiljedomen i skiljeförfarandet baserat på motsvarande felpåståenden. Man har också klandrat en skiljedom i ett parallellt skiljeförfarande avseende gastransitering mellan parterna.

Gernandt & Danielsson (advokaterna Björn Tude och Marcus Johansson) var ombud för Naftogaz i klandermålen och biträddes av advokaterna Dag Mjaaland och Aadne Martin Haga vid den norska advokatbyrån Wikborg Rein. Wikborg Rein, biträtt av Gernandt & Danielsson och den ukrainska byrån Aequo, var ombud åt Naftogaz i det underliggande skiljeförfarandet.

För vidare information, se Svea hovrätts pressmeddelande:

https://www.domstol.se/svea-hovratt/nyheter/2019/11/skiljedom-i-en-tvist-om-gasleveranser-star-fast/

Skriv ut