5 maj 2015

SCC antar en modellklausul om skiljeförfarande att användas med standardavtalet ISDA 2002

SCC har i samarbete med Mannheimer Swartling och Gernandt & Danielsson tagit fram en modellklausul om skiljeförfarande att användas med standardavtalet ISDA 2002.

The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) har lanserat en ny modellklausul.
Klausulen tar sikte på det så kallade ISDA-avtalet, som är det dominerande standardavtalet för den globala OTC-handeln (over-the-counter) som ingås mellan olika aktörer på derivatmarknaden. ISDA-avtalet har utarbetats av branschorganisationen ISDA (the International Swaps and Derivatives Association, Inc.) i syfte att tillförlitligt och effektivt dokumentera gränsöverskridande derivattransaktioner.
Syftet med klausulen är att underlätta användningen av skiljeförfarande som rekommenderat tvistlösningsalternativ för banker och finansiella institutioner.
Klausulen har utarbetats i samarbete mellan SCC, Mannheimer Swartling och Gernandt & Danielsson. Den har också granskats av ISDA. Charlotta Falkman och Niclas Rockborn, Partners, samt Daniel Waerme, Senior Associate, vid Gernandt & Danielsson, har varit involverade i processen:
- Jag hoppas att nordiska banker och andra aktörer i den finansiella sektorn i och med detta i större utsträckning kommer att välja skiljeförfarande som tvistelösningsalternativ, säger Charlotta Falkman.
Se modellklausulen här.

Skriv ut