11 juni 2015

Tre nya partners invalda vid Gernandt & Danielsson

Advokaterna Björn Svensson, Corinne Ekman och Caroline Jägenstedt Wikman har valts till nya partners i Gernandt & Danielsson.

Björn Svensson arbetar vid Gernandt & Danielsson sedan 2005, främst med finansiering, kapitalmarknad och bolagsrätt.

Corinne Ekman är verksam vid Gernandt & Danielsson sedan 2007 och arbetar framför allt med privat M&A, kommersiella avtal och bolagsrätt.

Caroline Jägenstedt Wikman började på Gernandt & Danielsson 2007 och har fokus på aktiemarknad, publik M&A samt fastighetsrelaterade transaktioner.

Alla tre nya partners har omfattande internationell erfarenhet från både klientärenden och så kallade secondments. Björn Svensson har tjänstgjort på Slaughter & May i London och East Capital i Moskva. Corinne Ekman har haft secondment på Ericsson. Caroline Jägenstedt Wikman har varit secondee på Cleary Gottlieb Steen & Hamilton i London.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Björn, Corinne och Caroline som partners. De är utmärkta jurister och mycket uppskattade bland klienter och kollegor. De stärker ytterligare Gernandt & Danielssons kvalitetsprofil, säger Manfred Löfvenhaft, Managing Partner vid Gernandt & Danielsson.

Björn Svensson, Corinne Ekman och Caroline Jägenstedt Wikman tillträder som partners den 1 september 2015.

Skriv ut