Om G&D

Värderingar

Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångs­punkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

Läs mer

Historik

Gernandt & Danielsson bildades 1992 när en grupp delägare och deras kollegor lämnade en av den tidens största svenska advokatbyråer och startade eget. Den nystartade byrån var en relativt liten aktör, men fick snabbt uppdrag som var stora, komplexa och ofta internationella.

Läs mer

Erbjudande

Gernandt & Danielsson erbjuder affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige.

Läs mer

Internationellt

En stor andel av Gernandt & Danielssons uppdrag är internationella till sin karaktär och vi agerar ofta lead counsel i gränsöverskridande transaktioner och processer.

Läs mer

Rankningar

Gernandt & Danielsson är känt för att erbjuda förstklassiga juridiska tjänster. Våra klienter sätter inte minst värde på vår juridiska skicklighet och kvalitativa rådgivning. Detta goda anseende bekräftas i olika oberoende nationella och internationella rankningar och klientnöjdhetsundersökningar.

Läs mer

Sponsring

Gernandt & Danielsson har ett stort engagemang för juridiken. Detta märks också på våra insatser i rättssamhället, som har en tydlig inriktning mot juridisk förkovran och utbildning. Vi deltar i undervisningen på landets juristutbildningar. Dessutom stöder vi olika högre forsknings- och utbildningsprogram samt flera kunskapshöjande initiativ som framför allt riktar sig till studenter. Nedan följer ett urval av våra insatser under senare tid.

Läs mer

Alumni

En bakgrund från Gernandt & Danielsson gör dig också attraktiv även för andra högkvalificerade jobb. Vi har genom åren haft många fantastiska medarbetare som i dag har andra jobb, till exempel som bolagsjurister.

Läs mer

Skriv ut