Internationellt

En stor andel av Gernandt & Danielssons uppdrag är internationella till sin karaktär och vi agerar ofta lead counsel i gränsöverskridande transaktioner och processer.

Byrån står oberoende från formella allianser. Det innebär att vi är fria att samarbeta med eller rekommendera den utländska advokatbyrå eller expertis som bäst svarar mot vad klienten behöver. Vi kan alltså leda eller gå in i internationella projektteam som sätts samman uteslutande för att tillgodose klientens behov.

De gränsöverskridande projekt, där vi tar en ledande roll, omfattar ofta flera advokatbyråer i Norden eller i andra regioner. Vi kan erbjuda så kallade seamless services både från vår byrå och från ledande advokatbyråer i andra länder som täcker alla relevanta jurisdiktioner. Vi har särskilt nära relationer med ledande advokatbyråer i Norden, Storbritannien, övriga EU, USA och Asien. Dessa är grundade på långvariga samarbeten i många internationella projekt och utbyte av medarbetare genom så kallade secondments.

Skriv ut