Sponsring

Gernandt & Danielsson har ett stort engagemang för juridiken. Detta märks också på våra insatser i rättssamhället, som har en tydlig inriktning mot juridisk förkovran och utbildning. Vi deltar i undervisningen på landets juristutbildningar. Dessutom stöder vi olika högre forsknings- och utbildningsprogram samt flera kunskapshöjande initiativ som framför allt riktar sig till studenter. Nedan följer ett urval av våra insatser under senare tid.

Juridikpodden
Gernandt & Danielsson är med och sponsrar Juridikpodden som är Sveriges första podcast om juridik. Programmet, som startades 2013 av civilrättsprofessorn Mårten Schultz och juristen Tove Lindgren, är inriktat på juridisk och rättspolitisk debatt och fördjupning. Läs mer om Juridikpodden här.

Juridisk Publikation  
Gernandt & Danielsson är med och sponsrar den juridiska tidskiften Juridisk Publikation, som drivs av juridikstudenter vid redaktioner i Stockholm, Uppsala, Lund, Umeå och Göteborg. Tidskriftens syfte är ett främja juridisk debatt. Läs mer om tidskriften här. 

Skriv ut