Värderingar

Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångs­punkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

Det är hur vi omsätter våra värderingar i praktisk handling som avgör om vi lever upp till våra löften till våra klienter och når våra mål som företag.

Vi utgår från fem kärnvärderingar i allt vi gör, och det är också våra löften till dig som klient. Grunden är högsta kvalitet, det vill säga största möjliga värde utifrån ärendets specifika förutsättningar. Vi visar också en osviklig lojalitet med våra klienter och de uppdrag vi får. Detta samtidigt som klienten kan lita på att vi håller på vår integritet – vi säger som det är och står för våra råd och våra bedömningar. Vår hängivenhet märks i både ambitionsnivå och tillgänglighet. Slutligen vill vi att våra klienter ska känna sig inkluderade i den laganda som präglar Gernandt & Danielsson.

Skriv ut