Arbetsrätt

Gernandt & Danielsson har mångårig erfarenhet av att företräda arbets­givare på den svenska arbets­marknaden. Vi erbjuder bland annat rådgivning vid omorganisationer, företags­överlåtelser, drifts­inskränkningar och outsourcing.

Vi biträder våra klienter vid fackliga förhandlingar. Vi upprättar anställningsavtal för företagsledning och nyckelmedarbetare och ger råd gällande till exempel incitamentsprogram och pensionsrelaterade frågor. Dessutom bistår vi i alla slags individärenden, till exempel vid uppsägning av personliga skäl, omplacering eller diskrimineringsrelaterade frågor. Vi ger också råd i närliggande ärenden, till exempel när det gäller den allt viktigare frågan om skyddet för de egna företagshemligheterna.

När en tvist med arbetstagaren inte kan lösas förhandlingsvägen företräder vi arbetsgivaren som ombud i domstol eller skiljenämnd.

Gernandt & Danielssons klienter värdesätter inte minst vår branscherfarenhet och att vi genom så kallad senior attention säkerställer kvalitet och affärsmässighet i vår rådgivning.

Skriv ut

Kontaktpersoner