Bank och finansiering

Under de senaste årtiondena har de finansiella marknaderna utvecklats kraftigt, och de finansiella produkterna har blivit alltmer komplexa och internationaliserade.

Gernandt & Danielsson företräder klienter i alla typer av finansieringsärenden. Det kan gälla bilaterala och syndikerade lån, förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering, projektfinansiering, värdepapperisering, säkerheter, garantier, borgensåtaganden, leasing, obligationer, derivat, hybridkapital, legal opinions med mera. Vidare har vi stor erfarenhet av rådgivning i komplexa frågor rörande obestånd, pantrealisation och finansiella rekonstruktioner.

Våra klienter prisar ofta Gernandt & Danielssons projektledning, våra höga servicenivåer och att vi genom så kallad senior attention säkerställer affärsmässighet och kvalitet genom hela projektet. Vidare värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att samverka med andra rådgivare i internationella finansieringsuppdrag.

Skriv ut

Kontaktpersoner