Bolagsrätt

Bolagsrätten spelar en grundläggande roll i våra klienters vardag, exempelvis i ärenden gällande etablering av dotterbolag, bolagsstämmor, kapitalskydd, minoritetsskydd och styrelseansvar.

Gernandt & Danielsson erbjuder följaktligen spetskompetens inom alla typer av bolagsrättslig rådgivning till styrelser, bolagsledningar och aktieägare.

För bolag som är marknadsnoterade uppkommer ofta frågor där hänsyn måste tas till såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt och god sed. Även på dessa områden erbjuder Gernandt & Danielsson spetskompetens. Vidare lämnar vi regelbundet råd i frågor om tillämpningen av reglerna om marknadsmissbruk, informationsgivning samt i frågor om bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden. Vi biträder också våra klienter i aktiemarknadsrättsliga ärenden hos börser, tillsynsmyndigheter och Aktiemarknadsnämnden.

Våra klienter värdesätter Gernandt & Danielssons höga servicenivåer och att vi genom så kallad senior attention säkerställer kvaliteten och affärsmässigheten i vår bolagsrättsliga rådgivning.

Skriv ut

Kontaktpersoner