Debt Capital Markets

De senaste åren har en stark företagsobligations­marknad vuxit fram i Sverige och Norden. Allt fler bolag väljer att finansiera verksamheten genom att emittera företags­obligationer. Mycket talar för att denna typ av finansiering kommer att fortsätta utvecklas starkt de närmaste åren.

Emissioner av företagsobligationer kan vara icke säkerställda, men också kombineras med säkerheter av olika slag. Den legala processen att emittera företagsobligationer inkluderar bland annat due diligence-granskning, villkorsförhandling och efterföljande notering av obligationerna.   

Gernandt & Danielsson har en marknadsledande position som juridisk rådgivare inom detta segment av kapitalmarknaden, där vi regelbundet biträder såväl finansiella rådgivare och emittenter som investerare och agenter i samtliga led av transaktionen, även i frågor som kan uppkomma under obligationernas löptid.  

Vi erbjuder våra klienter god projektledning, höga servicenivåer och så kallad senior attention genom hela projektet. Våra klienter värdesätter även vårt stora kontaktnät och vår erfarenhet av att samverka med andra rådgivare och aktörer i emissioner av detta slag.

Skriv ut

Kontaktpersoner