Energi och naturresurser

Verksamhet inom kraft, energi och utvinning av naturtillgångar är föremål för ett brett spektrum av regleringar, alltifrån fastighetsrätt och miljörätt till speciallagstiftning och tillståndsvillkor.

Regleringarna har stor inverkan på såväl aktörernas löpande verksamhet som i samband med exempelvis företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Gernandt & Danielsson har stor erfarenhet som legal rådgivare till olika aktörer som är verksamma inom, eller investerar i, kraft, energi och utvinning av naturtillgångar. Vi har under många år varit rådgivare i flera av de största affärerna och privatiseringarna som har ägt rum på de svenska kraft-, energi- och gruvmarknaderna. Vi biträder även våra klienter i löpande juridiska ärenden och tvistelösning.

Våra klienter värdesätter Gernandt & Danielssons stora branscherfarenhet från bland annat kraft- och energisektorn och att vi genom så kallad senior attention säkerställer kvalitet och affärsmässighet i vår rådgivning. Våra jurister har en gedigen erfarenhet av EU-rättslig lagstiftning och praxis som ofta ligger till grund för den svenska lagstiftningen beträffande utvinning av energi och naturtillgångar.

Skriv ut

Kontaktpersoner