EU- och konkurrensrätt

Konkurrensrätten innebär risker för företag i de flesta branscher, exempelvis i form av konkurrensböter, skadestånd för regelbrott och stoppade företagsförvärv. Men rättsområdet innebär också möjligheter, till exempel för den som vill utmana monopol eller statsstöd som snedvrider konkurrensen.

Gernandt & Danielsson har bred och mångårig erfarenhet av att hantera alla slags konkurrensrättsliga ärenden. Det kan gälla anmälningar av företagsförvärv till Konkurrensverket och EU-kommissionen, såväl som att biträda klienter vid ingripanden från dessa organ. Vi agerar också som ombud i processer, exempelvis om konkurrensböter och skadestånd.

Vi hjälper även våra klienter med EU-rättslig rådgivning i vidare bemärkelse och agerar som ombud i processer som gäller svenska rättsreglers förenlighet med EU-rätten. Vårt team har gedigen erfarenhet av arbete vid bland annat Konkurrensverket, EU-kommissionen och EU-domstolen. Detta medför en djup förståelse för hur Konkurrensverket, EU:s institutioner och lagstiftningsprocessen inom EU fungerar.

Därutöver värdesätter våra klienter särskilt Gernandt & Danielssons branscherfarenhet och affärsmässighet.

Skriv ut

Kontaktpersoner