Fastighetsrätt

I fastighetsaffärer och i traditionella M&A-transaktioner som omfattar fastigheter eller hyrda lokaler uppkommer ofta fastighetsrättsliga frågor av betydande värde för parterna. Hyres- och fastighetsrättsliga frågor uppkommer dessutom ofta i våra klienters löpande verksamhet. När det sker krävs juridisk expertis och erfarenhet från liknande situationer.

Gernandt & Danielsson erbjuder en bred och gedigen erfarenhet inom fastighetsjuridik. Vi biträder klienter i samtliga faser av fastighetstransaktioner, alltifrån strukturfrågor och due diligence till förhandling av överlåtelseavtal, finansieringsavtal och pantavtal. Vidare biträder vi i andra fastighets- och hyresfrågor och agerar som ombud i fastighets- och hyresrelaterade tvister. Vi har även stor erfarenhet av biträde i samband med projektutveckling och klubbinvesteringar.

Våra klienter värdesätter Gernandt & Danielssons branscherfarenhet och att vi genom så kallad senior attention säkerställer kvalitet och affärsmässighet i vår fastighetsrättsliga rådgivning. Vidare uppskattas vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att samverka med andra rådgivare i internationella fastighetsuppdrag.

Skriv ut

Kontaktpersoner