Finansiell reglering

Den finansiella sektorn är föremål för en omfattande reglering, som ofta består av flera skikt, från EU-direktiv och nationell lag till föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av tillsynsmyndigheterna.

Till detta kommer en snabb utveckling av praxis och god sed samt interna regelverk hos de finansiella instituten. Sammantaget ställer dessa regelverk stora krav på juridisk kompetens och administrativa resurser hos instituten.

Gernandt & Danielsson är sedan många år marknadsledande inom finansiell reglering. Vi erbjuder mångårig erfarenhet och spetskompetens inom samtliga områden avseende regleringen inom den finansiella sektorn. Vi biträder såväl de största instituten som mindre aktörer i ärenden rörande exempelvis ansökan om tillstånd, omstrukturering, upprättande av internt regelverk samt interna utredningar om regelefterlevnad. Vidare biträder vi regelbundet våra klienter i tillsyns- och sanktionsärenden vid Finansinspektionen.  Exempel på andra typer av vanligt förekommande ärenden är rådgivning avseende omstruktureringar, utläggning av verksamhet, ledningsprövningar, kapitaltäckning, distributionsfrågor, etcetera. Vi hanterar även EU-rättsliga och internationella ärenden.

Våra klienter värdesätter att Gernandt & Danielsson genom så kallad senior attention säkerställer kvaliteten och affärsmässigheten i vår regulatoriska rådgivning samt våra internationella kontakter inom detta område.

Skriv ut

Kontaktpersoner