Försäkring

Gernandt & Danielsson har stor erfarenhet av att biträda klienter verksamma inom försäkringsbranschen. Det gäller både liv- och sakförsäkringsbolag liksom aktörer inom försäkringsförmedling. Vi har bland annat medverkat i ett flertal stora förvärv, beståndsöverlåtelser och rättsprocesser som rör försäkringsbranschen.

Vår kompetens innefattar ett brett spektrum av regelverk som rör försäkringsföretag och försäkringsavtal. Vi har också särskild kompetens inom området kollektivavtalad tjänstepension. Exempel på vanligt förekommande ärenden är rådgivning avseende omstruktureringar, produktutveckling, outsourcing, distribution, etcetera. Dessutom biträder vi regelbundet våra klienter i regulatoriska frågor, bland annat i samband med tillstånds-, tillsyns- och sanktionsärenden vid Finansinspektionen.

Våra klienter värdesätter att Gernandt & Danielsson har branscherfarenhet och att vi genom så kallad senior attention säkerställer kvalitet och affärsmässighet i vår rådgivning. Vidare uppskattas vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att samverka med andra rådgivare i internationella uppdrag.

Skriv ut

Kontaktpersoner