Health Care

Vård- och omsorgssektorn har det senaste decenniet utvecklats och kommersialiserats i stor utsträckning. Detta har lett till att juridiken fått en allt större betydelse, till exempel vid offentliga upphandlingar av vårdtjänster, vid överlåtelser av verksamheter och vid privatiseringar.

Gernandt & Danielsson erbjuder mångårig erfarenhet och omfattande expertis inom specialist- och primärvård, diagnostik, omsorg, företagshälsovård och ambulanshälsovård. Rådgivningen omfattar bland annat upphandlingar, patientsäkerhet, patientdata samt kontakter och förhandlingar med kommuner och landsting. Vi biträder vidare vid företagsförvärv och finansieringar inom Health Care-sektorn. Dessutom agerar vi också som ombud vid tvister på området, till exempel rörande överprövning av upphandlingar.

Våra klienter värdesätter Gernandt & Danielssons omfattande branscherfarenhet och att vi genom så kallad senior attention säkerställer kvalitet och affärsmässighet i vår rådgivning. Vår gedigna och långvariga kunskap inom vårdjuridiken gör att vi har den kortaste startsträckan när det gäller nya uppdrag.

Skriv ut

Kontaktpersoner