Immaterialrätt

Skyddet för och regleringen av immateriella rättigheter, till exempel patent och varumärken, har ofta en avgörande betydelse för ett företags marknadsposition och värde.

Gernandt & Danielsson har en bred och gedigen erfarenhet inom immaterialrätt och marknadsrätt. Vi erbjuder spetskompetens i immaterialrättsliga frågor som aktualiseras i samband med exempelvis M&A, samarbetsavtal, outsourcing och licensavtal.

Vidare företräder vi klienter som ombud i tvister i frågor om intrång i till exempel varumärken, upphovsrätt, patent, domännamn och företagshemligheter samt tvister rörande brott mot immaterialrättsliga avtal.

Våra klienter prisar ofta Gernandt & Danielssons branscherfarenhet och affärsmässighet. Vidare värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att samverka med andra rådgivare i internationella ärenden angående immaterialrättsliga frågor.

Skriv ut

Kontaktpersoner