Kommersiella avtal

Kommersiella avtal är centralt i våra klienters verksamhet. Därför erbjuder Gernandt & Danielsson spetskompetens och mångårig erfarenhet av avtalspraxis i ett brett spektrum av branscher.

Vår rådgivning omfattar alla typer av avtal, till exempel avseende leverensavtal, distributionsavtal, agentavtal, återförsäljaravtal, licensavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal, joint ventures, outsourcingavtal och sekretessavtal. Vidare biträder vi i samband med reklamationer, uppsägningar och omförhandlingar av avtal. Vi erbjuder även specialistkomptens i samband med avtalsärenden, bland annat i fråga om immaterialrätt, konkurrensrätt och tvistlösning.

Vår långa erfarenhet av kontraktsarbete gör att vi kan biträda med såväl avtalsskrivning som taktisk rådgivning i förhandlingarna. Förståelsen för de kommersiella förutsättningarna för avtalet är en självklarhet för våra jurister.

Skriv ut

Kontaktpersoner