Legal Public Affairs

För många företag och organisationer är det affärsmässigt motiverat att på nära håll följa och analysera utformningen av ny lagstiftning och andra regelverk. Detta gäller exempelvis i branscher som är föremål för omfattande offentlig reglering, såsom den finansiella sektorn, telekom, energi och sjukvård.

En fördjupad och proaktiv bevakning av rättsutvecklingen ger företagen ett underlag att anpassa sina strategier och styrning till nya legala förutsättningar och därigenom vinna konkurrensfördelar. I vissa fall kan det finnas anledning att försöka påverka utformningen av nya regelverk.

Gernandt & Danielsson erbjuder strategisk rådgivning ägnad att hjälpa klienter att analysera och påverka rättsutvecklingen. I dag drivs regleringen av näringslivet i hög grad av EU. Vi har djupgående praktisk förståelse för hur processer för lagstiftning och andra offentliga beslut fungerar, både på nationell och på EU-nivå. Vi har omfattande erfarenhet av att medverka i offentliga utredningar och i olika expert- och arbetsgrupper. Vi upprättar ofta remissyttranden för klienters eller branschorganisationers räkning. Därtill bistår vi klienter med att sätta upp möten med politiker och andra beslutsfattare, och ger strategiska råd om hur detta slags frågor bör hanteras i den offentliga debatten.

Skriv ut

Kontaktpersoner