Media och underhållning

Media och underhållning är sektorer av näringslivet som kännetecknas av snabb affärsutveckling. Detta förutsätter många olika typer av avtal och reser ofta relativt komplexa regulatoriska frågeställningar, till exempel när det gäller tillstånd, marknadsföring och konkurrensrätt.

Bra juridisk och affärsmässig rådgivning förutsätter initierad kunskap om de särskilda kommersiella och politiska förutsättningar som gäller inom media- och underhållningsbranschen.

Gernandt & Danielsson har stor erfarenhet som rådgivare till ledande mediaföretag samt spel- och andra underhållningsföretag. Vi har gedigen erfarenhet av att hantera alla typer av juridiska frågor med anknytning till dessa branscher, bland annat M&A och nyetableringar samt frågor om upphovsrätt, marknadsrätt, konkurrensrätt, lotteri- och spellagstiftningen, tryck- och yttrandefrihetsrätt samt regulatoriska frågor. Vi biträder också vid upprättande av alla typer av avtal som förekommer inom branschen.

Våra klienter prisar ofta Gernandt & Danielssons branscherfarenhet och affärsmässighet i transaktioner och ärenden inom media och underhållning.

Skriv ut

Kontaktpersoner