Miljörätt

Frågor om miljöansvar och miljörisker aktualiseras ofta i samband med företagsförvärv, fastighetsförvärv och kapitalanskaffningar. Inom tillverkningsindustrin, gruvindustrin samt kraft- och energisektorn hanteras miljörättsliga frågor regelmässigt i driften av verksamheten.

Gernandt & Danielssons miljörättsliga arbete består bland annat i att biträda klienter med att undersöka vilka miljörisker som kan finnas i samband med exempelvis ett företagsförvärv samt biträda klienter med att förebygga, hantera och fördela ansvar för miljörisker. I dessa ärenden samarbetar vi ofta med särskilda miljökonsulter, som utför miljötekniska undersökningar. Vi bedömer också huruvida verksamheter har tillräckliga miljötillstånd samt, tillsammans med miljökonsulter, huruvida villkor för verksamheterna uppfylls. Vi hanterar även juridiska frågor kring exempelvis avfall, producentansvar, kemikalier och handel med utsläppsrätter. Vi biträder även våra klienter med myndighetskontakter och annan löpande rådgivning i miljöfrågor.

Våra klienter värdesätter Gernandt & Danielssons stora branscherfarenhet från bland annat kraft- och energisektorn och att vi genom så kallad senior attention säkerställer kvalitet och affärsmässighet i vår rådgivning. Våra jurister har en gedigen erfarenhet av EU-rättslig lagstiftning och praxis som ofta ligger till grund för den svenska miljölagstiftningen.

Skriv ut

Kontaktpersoner