Offentlig upphandling

Gernandt & Danielsson bistår regelbundet såväl svenska och utländska företag som upphandlande myndigheter i frågor om offentlig upphandling. Våra klienter finns inom en mängd olika branscher, såsom vård, transport, kollektivtrafik, utbildning, livsmedel, vitvaror, möbler och elektronik.

Vi erbjuder rådgivning bland annat vid utformning och kvalitetssäkring av anbud, analys av förfrågningsunderlag, biträde vid förhandlingar samt analys av upphandlingars laglighet. Vi företräder också i stor utsträckning anbudsgivare och leverantörer vid domstolar. Det gäller både mål om överprövning av offentliga upphandlingar och mål om skadestånd på grund av brott mot upphandlingslagstiftningen.

En upphandlingsprocess är resurskrävande och många företag upplever att den drar fokus från affärsverksamheten. Därför blir det särskilt betydelsefullt att säkerställa kvalitet och affärsmässighet i den juridiska rådgivningen. Det uppnår vi genom så kallad senior attention genom hela ärendet, något som våra klienter sätter stort värde på.

Skriv ut

Kontaktpersoner