Privat M&A

I mer än 20 år har Gernandt & Danielsson biträtt i förvärv och försäljningar av alltifrån stora multinationella koncerner till medelstora företag, verksamma i alla delar av näringslivet. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet. Vi vet vad som är marknadspraxis, men också när skräddarsydda lösningar behövs.

Vi erbjuder förstklassig juridisk rådgivning i alla förekommande typer av M&A-affärer, såsom auktionsprocesser, Private Equity-affärer, privatiseringar, omstruktureringar, fusioner och joint ventures. Vi biträder i samtliga faser av M&A-affärer. Det kan exempelvis gälla strukturfrågor, due diligence-granskning, avtalsförhandling och tillståndsfrågor.

Höga servicenivåer är en självklarhet för våra M&A-jurister. Vidare lyfter våra klienter ofta fram värdet av vår marknadskännedom, goda projektledning och så kallade senior attention i samband med M&A-affärer. Dessutom värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att hantera internationella M&A-transaktioner.

Skriv ut

Kontaktpersoner