Private Equity

Såväl etableringen som förvaltningen av en riskkapitalfond och dess investeringar innefattar komplexa moment, där kraven på effektiva och juridiskt säkra processer är höga.

Gernandt & Danielsson har stor erfarenhet som rådgivare till Private Equity-industrin och dess portföljbolag. Vi biträder regelbundet svenska och utländska riskkapitalklienter vid köp och försäljningar av portföljbolag. Vidare anlitas vi i samband med etableringar och omstruktureringar av riskkapitalfonder, såväl i avtalsärenden som i regulatoriska frågor. Vi bistår även investerare i samband med investeringar i fonder och andra strukturer.

Våra klienter prisar ofta vår goda projektledning, våra höga servicenivåer och att vi ger så kallad senior attention genom hela projekten. Vidare värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att samverka med andra rådgivare i internationella projekt.

Skriv ut

Kontaktpersoner