Publik M&A

Offentliga uppköpserbjudanden innebär stora utmaningar för berörda parter, som ofta tvingas fatta snabba beslut i komplexa frågor. Besluten blir ofta föremål för aktieägares, mediers och andra intressenters uppmärksamhet. I dessa fall krävs biträde av juridiska rådgivare med stor erfarenhet av liknande fall. 

Gernandt & Danielssons rådgivning i samband med publik M&A topprankas i både nationella och internationella mätningar. Detta bottnar i att vi under många år har varit juridisk rådgivare till budgivare, målbolag, aktieägare eller finansiärer i de största och mest komplexa transaktionerna. Detta har i sin tur lagt grunden till att vi kan erbjuda spetskompetens i hantering av frågor om exempelvis budplikt, budvillkor, god sed, hantering av utländska aktieägare, avtal med större aktieägare, due diligence, målbolagets försvarsåtgärder, prospekt, inlösen av minoritetsägare och så vidare. Vi biträder även i ärenden hos tillsynsmyndigheter och Aktiemarknadsnämnden. Vi har stor erfarenhet av gränsöverskridande arbete i samband med publik M&A.

Våra klienter vittnar ofta om värdet av Gernandt & Danielssons goda projektledning, höga servicenivåer och så kallade senior attention i samband med publika M&A-projekt. Flera av våra advokater är högt rankade inom området.

Skriv ut

Kontaktpersoner