Regelefterlevnad och utredningar

Kraven blir allt större på företag att arbeta förebyggande med företagets och medarbetarnas efterlevnad av olika legala regelverk och etiska normer, som ofta varierar från land till land. Dessa krav kan ställas av myndigheter såväl som investerare, långivare och kunder.

I de fall då det ifrågasätts om ett företag eller dess medarbetare har följt regler och normer förväntas ofta att företaget internt utreder saken och vidtar åtgärder. I vissa fall måste även den interna utredningen redovisas offentligt.

Gernandt & Danielsson har stor erfarenhet av interna utredningar om efterlevnad av olika närings-, arbets- och straffrättsliga regelverk samt etiska normer i en rad olika branscher. Även frågor om corporate social responsability (CSR) och mänskliga rättigheter kan bli aktuella. Vi åtar oss även särskilda granskningsuppdrag av annat slag, till exempel ”vitböcker”, ansvarsutredningar och uppdrag som särskild granskningsman.

I sådana ärenden leds utredningen av våra mest erfarna jurister, som vid behov tar hjälp av specialister inom det aktuella området. Vi biträder även våra klienter i förebyggande arbete med så kallade compliance-program, där vi kan bidra med riskbedömningar samt upprättande av interna policies, rutiner och utbildningar.

Skriv ut

Kontaktpersoner