Rekonstruktioner och insolvens

De juridiska frågor som kan uppkomma när ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter är ofta komplicerade och riskabla. Detta gäller för såväl det aktuella företaget som dess ägare, finansiärer, leverantörer och kunder. Gernandt & Danielssons erbjuder hög juridisk kompetens och stor erfarenhet när det gäller hanteringen av sådana frågor.

Vi har under 20 år biträtt våra klienter i ett stort antal komplexa omstruktureringar och rekonstruktioner i en rad olika branscher. Andra återkommande uppdrag handlar om biträde i förhandlingar om exempelvis betalningsanstånd eller refinansiering samt frågor om återvinning, pantrealisation och exekutiva auktioner. Vidare har vi stor erfarenhet av frågor rörande styrelse- och revisorsansvar.

Våra klienter prisar ofta Gernandt & Danielssons projektledning, våra höga servicenivåer och att vi genom så kallad senior attention säkerställer affärsmässighet och kvalitet. Vidare värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att samverka med andra rådgivare i de komplexa rättsfrågor som uppkommer i gränsöverskridande ärenden om insolvens och rekonstruktion.

Skriv ut

Kontaktpersoner