Teknologi

I dag är företag inom både industri- och tjänstesektorn beroende av användningen av egen eller andras IT och teknologi. Exempelvis är de finansiella institutionernas verksamheter baserade på avancerade datasystem.

Många företag lägger också betydande resurser på att skydda rättigheterna till egenutvecklad teknologi och på upphandling av licenser till teknologi som utvecklas av andra företag.

Gernandt & Danielsson har stor erfarenhet av rådgivning till klienter med IT- och teknikintensiva verksamheter. Vi biträder i alla typer av licens- och samarbetsavtal avseende förvärv eller användning av teknologi samt skydd av rättigheter, företagshemligheter och know-how. Vi lämnar regelbundet råd i frågor om till exempel outsourcingavtal, systemupphandlingar, datasäkerhet och integritetsskydd. Vi arbetar också med alla frågor som rör internet och e-handel.

Vidare företräder vi våra klienter som ombud i tvister avseende detta slags avtal och rättigheter.

Våra klienter prisar ofta Gernandt & Danielssons branscherfarenhet och affärsmässighet i teknikrelaterade transaktioner och ärenden.

Skriv ut

Kontaktpersoner