Telekom

I dag ställs höga juridiska krav på marknadsaktörerna inom telekom, såväl i avtalsfrågor som i regulatoriska frågor. Detta eftersom telekom är en i hög grad reglerad bransch, som också kännetecknas av globalisering, snabb teknikutveckling och stora investeringar i infrastruktur.

Gernandt & Danielsson har under många år biträtt telekomaktörer i ett brett spektrum av frågor, till exempel avseende samtrafikavtal, konkurrensrätt, joint ventures, systemupphandlingar och olika regulatoriska ärenden. Vidare företräder vi våra klienter som ombud i tvister i sådana ärenden.

Genom vår stora erfarenhet kan vi erbjuda juridisk expertis samt förståelse för de kommersiella villkor som kännetecknar telekomsektorn. Vidare värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår stora erfarenhet av att samverka med andra rådgivare i de ofta gränsöverskridande frågeställningar som kan uppkomma i telekomärenden.

Skriv ut

Kontaktpersoner