Tvistlösning

Gernandt & Danielsson företräder klienter i alla typer av kommersiella tvister. Det kan handla om kommersiella avtal, företagsförvärv, bolagsrätt (exempelvis tvångsinlösen eller styrelse- och revisorsansvar), immaterialrätt, entreprenadrätt, arbetsrätt, tvister om regelefterlevnad eller EU- och konkurrensrätt.

Vi uppträder regelbundet som ombud i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar, nationella skiljeförfaranden och internationella skiljeförfaranden (såväl ad hoc- som institutionella förfaranden, exempelvis vid ICC och SCC), men även inför myndigheter.

De senaste decennierna har vi framgångsrikt företrätt klienter i flera av de största och mest komplexa svenska och internationella kommersiella tvisterna som har avgjorts i Sverige. Därtill biträder vi företag i medelstora tvister av olika slag.

Våra processadvokater har lång och bred erfarenhet också från andra områden än processrätten. Vår rådgivning innefattar inte enbart själva processen utan även vilka strategiska överväganden som bör göras innan en process inleds, förlikningsförhandlingar och bistånd i mediala frågor som inverkar på tvisten.

Vår verksamhet har en stark internationell prägel och vi företräder regelbundet företag och stater från Asien, Europa, Nordamerika och det forna CIS. Våra mest erfarna processadvokater utses regelbundet som skiljemän. Flera av våra processadvokater är högt rankade av oberoende rankinginstitut.

Skriv ut

Kontaktpersoner